Set data bagi kluster " Bancian "


Tahun Data Jabatan Kluster Tindakan
2018 MAKLUMAT MENGENAI RUMAH KEDIAMAN DAN BILANGAN PENDUDUK DI KAMPUNG DI NEGERI PERLIS PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS Bancian
Senarai Fail
2017 MAKLUMAT PENDUDUK MENGIKUT UMUR, JANTINA DAN KUMPULAN ETNIK NEGERI PERLIS PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS Bancian
Senarai Fail
Jumlah rekod 2 / 2