Set data bagi kluster " Alam Sekitar "


Tahun Data Jabatan Kluster Tindakan
2019 DATA JANAAN SISA PEPEJAL NEGERI PERLIS PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM (SWCorp) Alam Sekitar
Senarai Fail
2018 DATA KAJIAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL NEGERI PERLIS PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM (SWCorp) Alam Sekitar
Senarai Fail
2018 DATA TAPAK PELUPUSAN NEGERI PERLIS PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM (SWCorp) Alam Sekitar
Senarai Fail
Jumlah rekod 3 / 3