Set data bagi kluster " Statistik Kebangsaan "


Tahun Data Jabatan Kluster Tindakan
2018 INSTITUSI ORANG KURANG UPAYA (OKU) JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS Statistik Kebangsaan
Senarai Fail
2018 INSTITUSI WARGA EMAS (RSK KANGAR) JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS Statistik Kebangsaan
Senarai Fail
2018 PUSAT PENJAGAAN / RUMAH ANAK YATIM MENGIKUT DEWAN UNDANGAN NEGERI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS Statistik Kebangsaan
Senarai Fail
2018 RUMAH KANAK-KANAK ARAU (RKK ARAU) JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS Statistik Kebangsaan
Senarai Fail
2018 TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA) JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS Statistik Kebangsaan
Senarai Fail
2018 KADAR KEMISKINAN DAN KEMISKINAN TEGAR NEGERI PERLIS PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI PERLIS Statistik Kebangsaan
Senarai Fail
Jumlah rekod 6 / 6