Set data bagi kluster " Pertanian "


Tahun Data Jabatan Kluster Tindakan
2018 SASARAN 10 JENIS BUAH-BUAHAN UTAMA DAN SASARAN 9 JENIS SAYUR-SAYURAN UTAMA JABATAN PERTANIAN NEGERI PERLIS Pertanian
Senarai Fail
2018 STATISTIK UMUM PENANAMAN PADI MADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) Pertanian
Senarai Fail
2018 DATA DEMOGRAFI PENANAMAN PADI MADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) Pertanian
Senarai Fail
2018 HIDROLOGI DAN SUMBER AIR BAGI TANAMAN PADI MADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) Pertanian
Senarai Fail
2018 INFRASTRUKTUR DAN MEKANISASI TANAMAN PADI MADA LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) Pertanian
Senarai Fail
2020 PENANAMAN PADI SKALA BESAR (PPSB) TAHUN 2020 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) Pertanian
Senarai Fail
2020 PROGRAM REZEKI TANI TAHUN 2019 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA) Pertanian
Senarai Fail
Jumlah rekod 7 / 7