Set data bagi kluster " Pendidikan "


Tahun Data Jabatan Kluster Tindakan
2018 JUMLAH PELATIH MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KANGAR TAHUN 2018 INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN Pendidikan
Senarai Fail
2018 BILANGAN TENAGA PENGAJAR DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KANGAR TAHUN 2018 INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN Pendidikan
Senarai Fail
2018 JUMLAH PELATIH KESELURUHAN DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KANGAR INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN Pendidikan
Senarai Fail
2019 SENARAI PESERTA PROGRAM KEUSAHAWANAN REMAJA SEKOLAH PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2018 SENARAI SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI PERLIS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2019 SENARAI SEKOLAH RENDAH DI NEGERI PERLIS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2018 SENARAI TABIKA KEMAS DI NEGERI PERLIS JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT Pendidikan
Senarai Fail
2018 SENARAI TABIKA PERPADUAN DI NEGERI PERLIS JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL Pendidikan
Senarai Fail
2019 SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN KELAS ALIRAN AGAMA DI NEGERI PERLIS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2020 Bilangan Pelajar Mengikut Mod Pengajian dan Kaedah Pengajian – Sepenuh Masa UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2020 Bilangan Pelajar Mengikut Mod Pengajian dan Kaedah Pengajian - Separuh Masa UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2020 Bilangan Pelajar Mengikut Jurusan dan Tahap Pengajian UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2020 Bilangan Pelajar Mengikut Taraf Warga/Negara dan Tahap Pengajian UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2020 Bilangan Staf Mengikut Status Staf dan Status Jawatan UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
2020 Bilangan Staf Mengikut Kumpulan Perkhidmatan dan Kategori Jawatan UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Pendidikan
Senarai Fail
Jumlah rekod 15 / 16