Set data bagi kluster " Pemilikan Tanah "


Tahun Data Jabatan Kluster Tindakan
2019 KELUASAN TANAH NEGERI PERLIS JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
2018 HUTAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
2018 INFRASTRUKTUR DAN UTILITI JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
2018 KOMERSIAL JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
2018 PEMBANGUNAN BERCAMPUR JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
2017 PENGANGKUTAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
2020 senarai CAWANGAN JAWATANKUASA pembangunan DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JPKK) NEGERI PERLIS PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS Pemilikan Tanah
Senarai Fail
Jumlah rekod 7 / 7